DADAŞ

брат (старший)
DADANMAQ
DADDIRMAQ

Digər lüğətlərdə