DAVRANIŞ

\[alm. Verhalten; fr. Comportement; ing. Behaviour\] – xaricdən müşahidə olunacaq bütün hərəkətlərin cəminə deyilir. Mənşəcə türkcədir.
DAVAMİYYƏT
DAYANQAN

Значение слова в других словарях