deviz

is. devise f ; Fransa Respublikasının ~ i ;“Azadlıq, Bərabərlik, Qardaşlıq” Devise de la République française “Liberté, Egalité, Fraternité”

devirmək
devrilmə

Digər lüğətlərdə