DEVİ́Z

is. [ fr. ]
1. Əsas bir fikrin, məsləkin, əqidənin qısa şəkildə ifadəsi.
Səbirlə fürsət gözləmək … [Mollayevin] devizi idi. M.Hüseyn.

2. Konkurslarda: müəllifin öz ad və familiyası əvəzində əsəri üzərində yazdığı söz, ya ibarə.
DEVİRMƏK
DEVR

Digər lüğətlərdə