DİDƏLƏMƏK

f. bax didmək

DİDƏ
DİDƏLƏNMƏK

Digər lüğətlərdə