DİDƏLƏNMƏK

f. bax didilmək

DİDƏLƏMƏK
DİDƏLƏTMƏK

Digər lüğətlərdə