DİDƏLƏTMƏK

f. bax diddirmək

DİDƏLƏNMƏK
DİDƏRGİN

Digər lüğətlərdə