DİDİM-DİDİM

s. bax didik-didik

DİDİLMƏK
DİDİŞDİRİLMƏK

Digər lüğətlərdə