DOĞRATDIRMAQ

f. 1. to ask / to cause smb. to cut (d.); 2. (ağacı) to ask / to cause smb. to hew (d.) / to hack (d.); 3. (mişarla) to ask / to cause smb. to saw (d.); 4. (çörəyi) to ask / to cause smb. to crumble (d.); (dilim-dilim kəsdirmək) to ask / to cause smb. to slice (d.)

DOĞRANMAQ
DOĞRATMAQ

Digər lüğətlərdə