DOĞRUDAN-DOĞRUYA

z. bax doğrudan

DOĞRUDAN
DOĞRULMAQ

Digər lüğətlərdə