DOĞRUYAOXŞAR

s. bax doğruyabənzər

DOĞRUYABƏNZƏR
DOĞU

Digər lüğətlərdə