DRAM


1. bax drama.
Hələ 1932-ci ildən düşünməkdə olduğu “Əfqanıstan” dramı üzərində Cabbarlı daha ciddi çalışmaq niyyətində idi. M.Arif.

2. Sif. mənasında. Dram janrı. Dövlət dram teatrı. Dram əsərləri.

Синонимы

  • DRAM DRAM (teatr əsəri; ədəbiyyatın növlərindən biri) O [S.Vurğun], ilk dramım yazanda da hər kəsdən əvvəl C
DRAQÚN
DRÁMA

Значение слова в других словарях