DUA-SƏNA

is. [ ər. ] bax dua 1-ci mənada.
□ Dua-səna etmək – bax dua etmək (“dua”da).
Şəms padşaha dua-səna edib xəzinənin üstünə gəldi, açarları alıb işə başladı. (Nağıl).
Anası uşağı Cavadın qucağından aldıqdan sonra dua-səna etməyə başladı. Ə.Vəliyev.

DUA
DUAÇI

Значение слова в других словарях