EHKAMPƏRƏST

i. bax ehkamçı

EHKAMÇILIQ
EHKAMPƏRƏSTLİK

Digər lüğətlərdə