eybəcər

1) is. monstre m, laid m, -e f ; ~ etmək (hala salmaq) défigurer vt, enlaidir vt, mutiler vt, estropier vt ; Ailə ~siz olmaz ata. söz.

◊ chaque troupeau à sa brebis galeuse ; 2) sif. difforme, laid,-e, monstrueu//x, -se ; ~ sifət visage m difforme

ey-hay
eybəcərcəsinə

Digər lüğətlərdə