EYBƏCƏR

I
сущ. урод, уродка:
1. человек с некрасивой, безобразной внешностью
2. человек с физическим недостатком. Eybəcər doğulmaq родиться уродом
3. перен. человек с дурными свойствами характера, поведения
II
прил.
1. уродливый
1) с физическим недостатком (о человеке и части его тела)
2) очень некрасивый, безобразный. Eybəcər üz уродливое лицо, eybəcər qıçlar уродливые ноги, eybəcər görünmək показаться уродливым
3) не отличающийся правильностью форм, соразмерностью частей, неприглядный с виду. Eybəcər geyim уродливый наряд, eybəcər don уродливое платье
4) перен. ненормальный, искажённый, извращённый. Eybəcər həyat уродливая жизнь, eybəcər fikirlər уродливые (извращенные) мысли
2. уродский; eybəcər şəklə salmaq изуродовать, eybəcər halda в уродливом виде
EYBCU
EYBƏCƏRCƏSİNƏ

Digər lüğətlərdə