EYLƏMƏK

f. bax etmək

EYİBSİZLİK
EYMƏNMƏK

Digər lüğətlərdə