Fırlanma qazması

neft, qaz, şaxta və s. quyuların qazılmasında tətbiq edilən qazma üsuları. F.q-nə rotorla qazma, turbin qazması daxildir.
Faydalı qazıntıların geo
Filtirat