Filtirat

quyudan çıxarılan neftin, qazın və qumun qarışığı.
Fırlanma qazması
Fitinq