fazan

is. zool. faisan \[[t]fə-[/t]\] m ; faisandeau m, pouillard m

faza
federal

Digər lüğətlərdə