FERMENTASİYA

i. kim., biol. fermentation

FERMENT
FERMENTLƏMƏK

Digər lüğətlərdə