FİRUZƏ FARS

Göy rəngli qiymətli daş. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)

Eyvaznan Çəmlibelə düşdüyüm,

Seylab kimi al şərabın içdiyim,

Qalxanınan firuzəsin ölçdüyüm,

Altunun, qızılın, gümüşün, dağlar.

                             (Paris nüsxəsi, 13-cü məclis)

FİRQƏT ƏRƏB
FİTNƏ ƏRƏB