GÖDƏLMƏK

f. bax qısalmaq

GÖDƏKYUNLU
GÖDƏLTDİRMƏK

Digər lüğətlərdə