GÖYLÜK

GÖYLÜK I is. Göy olan yer. Dağların ətəklərindəki göylük ayazıyır, şəklini dəyişirdi (S.Rəhimov).

GÖYLÜK II is. Xəsislik. Bəylik, göylük, səylik olan məclisdə; Qalma, orda xeyir-bərəkət olmaz (Aşıq Ələsgər).

GÖYƏRMƏK
GUR

Digər lüğətlərdə