GÜC-BƏLA

zərf Çox çətinliklə, böyük əziyyətlə; zorla.
Güc-bəla onları gətirib yola; Deyirəm: – Adıma vurmayın ləkə! S.Rüstəm.
…Sarı keçi bir günü acgöz-acgöz çox yaman tıxdı, güc-bəla evə döndü. S.Rəhimov.

Синонимы

  • GÜC-BƏLA güc-bəla bax güclə
GÜC
GÜCƏNDİRMƏ

Значение слова в других словарях