GÜN

GÜN I is. Planet, günəş. Gün çeşmədən çəkiləndə, naxır gəlirdi (Ə.Əylisli).

GÜN II is. Səhərdən axşama qədər olan vaxt. Görürəm faşizmin ölən gününü; Görürəm bəşərin gülən gününü! (S.Rüstəm).

GÜN III is. Həyat, yaşayış. Gün keçər, ağarar saçı-saqqalı; Çöldə qurdquş kimi yuvasız ölər (S.Vurğun).

GÜLƏŞDİRMƏK
GÜNLÜK

Значение слова в других словарях