GÜZ

Bax. küz (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

GÜVƏ
GÜZƏRAN

Digər lüğətlərdə