gəncləşmək

gəncləşmək
gəncləşmə
gənclik

Digər lüğətlərdə