GEOXRONOLOGİYA

yun. geo – Yer + yun. chronos – vaxt, zaman + yun. logos – elm, təlim

GEOFİZİKA
GEOİD

Digər lüğətlərdə