HAÇAQ

bax havaxt.
Haçaq yola düşürsən? Qatar haçaq gəlir? – Əlimdən bıçaq düşdü; Bilmədim haçaq düşdü; Viran qalsın qəriblik; Yar məndən qaçaq düşdü. (Bayatı).

HAÇADİLLİ
HAÇAQUYRUQ

Значение слова в других словарях