HAKİMİYYƏT

is. İdarə etmək hüququ, siyasi hökmranlıq. Hakimiyyətin ilk illəri. Hakimiyyəti ələ keçirmə. Hakimiyyət başına gəlmək.
[Abbas:] Mən də buna qarşı üsyan elədim, ey Afşin, çünki gördüm ki, hakimiyyətin məhvəri türk qoşun başçılarından Aşnasın əlindədir… Ə.Məmmədxanlı.

// Dövlət orqanlarının hüquq və səlahiyyətləri.
2. Dövlət idarə orqanları, hökumət.

Синонимы

  • HAKİMİYYƏT 1. HAKİMİYYƏT [Şamo:] Ancaq bu tüfəngləri hər iki tərəfdə içəri döndərsinlər, hakimiyyət bizlərin olsun (S
  • HAKİMİYYƏT ixtiyar — səlahiyyət — ağalıq
HAKİM
HAKİMLİK

Значение слова в других словарях