HALOSFER

yun. haIs – duz + yun. sphaira – kürə

HALQAVARI
HAM