HALQAVARI

Halqa məlumdur, varı isə farsca “oxşayan” deməkdir. Halqavarı “halqaya oxşayan” mənasını əks etdirir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

HALQA
HALOSFER

Digər lüğətlərdə