HALQA

Ərəbcədən alınma sözdür. Türk aləmində həmin mənada aylav (aylayu), yəni “dəyirmi olan” sözü işlədilib. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

HALİT
HALQAVARI

Digər lüğətlərdə