HAMAM SUYU İLƏ DOST TUTMAQ

asan yolla, havayıdan, başqasının hesabına, heç bir xərc və zəhmət çəkmədən kiminsə rəğbətini qazanmağa çalışmaq.

HALVASINI ÇALMAQ
HAMISI QIRILAN QOŞUNDANDIR