HEYBƏ

Kiçik xurcun.

Altında at, tərkində heybə, heybənin içi kitabla dolu, dedi:

– A, bu dərvişdi, gəlsin dərdimi açım buna deyim, bəlkə, bir çarə eylədi. (“Sayat bəy-Səyalı xanım”)

HEY VURMAQ
HEYBƏ

Значение слова в других словарях