HEYBƏ

Bu, alınma sözdür, bizdə onun yerində arçıs kəlməsi mövcud olub. “Her­maf­rodit (xonsa)” mənasında arzu sözü işlədilib. Görünür, ar sözü “ikili” mənasını əks etdirib; arçıs “iki gözü olan qab” (heybə), arsu isə “ikili əlamətə malik şəxs” kimi başa düsülə bilər. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

HESABDAR
HEYVA

Digər lüğətlərdə