İĞTİŞAŞ

\[ər.\] сущ. акахьайвал, къалабулух, гъулгъула, дяве-шулугъ; iğtişaş qalxmaq (düşmək) гъулгъула акъатун, шулугъ акъатун, араяр акахьун, алаш-булаш хьун.
İĞFAL
İĞTİŞAŞÇI

Значение слова в других словарях