İŞLƏMƏK

İŞLƏMƏK I f. İş görmək, fəaliyyət göstərmək. Bir ay nə işlədik, nə donluq aldıq; Qəpik-quruşsuz avara qaldıq (S.Vurğun).

İŞLƏMƏK II f. Mədə pozğunluğu nəticəsində tez-tez bayıra çıxmaq.

İŞLƏMƏ
İT

Digər lüğətlərdə