İT

İT I is. Ev heyvanlarından birinin adı. Yatıb arabanın kölgəsində it; Mırıldayır, bu mənim kölgəmdir, eşit (S.Rüstəm).

İT II f. Yox olmaq, getmək, gözdən yayınmaq. Atlarına mindilər; Qısırdağdan ağzı yuxarı sürüb gözdən itdilər (“Qaçaq Nəbi”).

İŞLƏMƏK
İY

Digər lüğətlərdə