İBARƏBAZ

\[ər. ibarə və fars. ...baz\] кил. ibarəpərdaz.
İBARƏ
İBARƏBAZLIQ

Digər lüğətlərdə