idxal

is. importation f ; ~ etmək importer vt ; ~ edilmək être importé, -e

ideyasızlıq
idxalçı

Digər lüğətlərdə