İLAVƏ

кил. əlavə.
İLAŞIRI
İLBƏİL

Digər lüğətlərdə