İNƏKOTARAN

кил. naxırçı.
İNƏKNOXUDU
İNƏKOTU

Digər lüğətlərdə