İNAYƏT ƏRƏB

Kömək, qayğı; yaxşılıq, mərhəmət, şəfqət; hüsn-rəğbət.

Mənə inayət eləsin,

Dərdə dərmandı bu gələn.

                      (“Tahir və Zöhrə”)

İNAQ
İNCAVARA