İNCƏLƏTDİRMƏK

кил. incələtmək.
İNCƏLƏŞMƏK
İNCƏLƏTMƏK

Digər lüğətlərdə