İNCƏLİK

сущ.
1. тонкость (специфическая черта, особенность какого-л. дела, занятия, области знания). Riyaziyyatın incəlikləri тонкости математики, incəliklərinə varmaq nəyin вдаваться в тонкости чего ; bütün incəliklərini bilmək nəyin знать все тонкости чего
2. нежность:
1) свойство нежного. Naxışın incəliyi нежность узора, dərisinin incəliyi kimin нежность кожи чьей , səsinin incəliyi нежность голоса чьего
2) нежное чувство, ласковость, мягкость в отношении к кому-л., в обращении с кем-л. Rəftarının incəliyi kimin kimlə нежность в обращении кого к кому, münəsibətindəki incəlik kimin нежность в отношениях чьих
3. утонченность, изысканность. Zövqün incəliyi утонченность вкуса, ifadələrin incəliyi изысканность выражений
4. лингв. мягкость, палатальность. Səsin incəliyi палатальность звука, incəlik işarəsi знак мягкости (на письме)
İNCƏLƏTMƏK
İNCƏLMƏ

Digər lüğətlərdə