İNCİK

1. прил. хъелай, рикӀ (кефи) ханвай, бейкеф хьайи, рикӀ тӀар хьайи (мес. килигун); 2. нареч. хъелна, рикӀ хана, хъел аваз, бейкеф яз; // incik olmaq бейкеф хьун, инжиклу хьун, хъелун, рикӀ тӀар хьун, хатур амукьун; хкӀун; incik salmaq бейкефарун, рикӀ (хатур, кефи) хун, хъелиз тун (гун), рикӀ тӀарун, хатурдик хкӀун.
İNCİDİLMƏK
İNCİKLİ

Digər lüğətlərdə