İNCİTMƏK

гл. 1. азаб (азият) гун, зулум авун; галудун, гьалдай авудун; 2. тӀа авун, тӀал къачун, азият гун, инжиклу авун (мес. хире); 3. нарагьат авун, нарагьат хьуниз себеб хьун; 4. бейкефарун, хатур хун, хатурдик (рикӀик) хкӀун, хъелиз тун.
İNCİŞMƏK
İNDEKS

Digər lüğətlərdə