iqtisadiyyatçı

iqtisadiyyatçı
iqtisadiyyat
iqtiza

Digər lüğətlərdə